Steven

Steven Matthijs wordt geboren op 6 februari 1985. Hij studeert fotografie aan de KASK te Gent en later aan het NARAFI en Sint-Lukas te Brussel. Nadien komt daar nog een opleiding tot historicus bij aan de Universiteit Gent, wat ook tot uiting komt in zijn fotografische werk. Geschiedenis en erfgoed zijn immers een rode draad doorheen zijn beelden. Zo komt het verleden telkens bovendrijven in zijn langlopende ‘Ruin Nudes’ project, waarbij hij vrouwelijk naakt fotografeert op diverse vervallen locaties. Ondanks het verval in deze reeks onderscheidt zijn werk zich toch van de populaire urbex fotografie. Bij urbex draait het immers om het fotograferen van de locatie zelf, terwijl deze omgeving in het ‘Ruin Nudes’ project slechts een middel is om een totaalbeeld te creëren.

De liefde voor het verleden uit zich ook in zijn diverse fotoprojecten rond roerend en onroerend erfgoed. Hierin probeert hij niet louter te documenteren, maar het erfgoed op artistieke wijze vast te leggen, altijd met respect voor de eigenheid van de locatie. In deze projecten wil hij dan ook vooral de esthetiek van het erfgoed vatten, in dialoog met de esthetiek van de eigen fotografische benadering.

Naast zijn passie voor geschiedenis is ook de natuur een vaak terugkerend thema in Stevens werk. Anders dan in zijn overige werk ligt de nadruk hier eerder op het zuivere documenteren van wat hij waarneemt. Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat ook hier de nodige aandacht aan esthetiek wordt besteed.

Deze website focust dan ook op de drie voornaamste elementen uit het werk van Steven: naakt, erfgoed en natuur. Wij wensen jullie veel kijkplezier!